گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/ 32

ظریف، کری و اشتون بار دیگر پشت میز مذاکره

سیاست سیاست خارجی

وزرای امور خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون بار دیگر بر سر میز مذاکره نشستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، وزرای امور خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون برای سومین بار بر سر میز مذاکره نشستند.

بر اساس این گزارش ظریف کری و اشتون از شب گذشته تا کنون دو بار مذاکرات سه جانبه داشته اند.

با حضور وزرای امور خارجه فرانسه و انگلیس در وین ظریف دیدارهای دو جانبه و چهار جانبه با وزاری خارجه داشت و پس از این گفتگوها بار دیگر با جان کری بر سر میز مذاکره نشست.