تماس تلفني ظریف با عضو شوراي رياست جمهوري بوسني و هرزگوين

سیاست سیاست خارجی

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در يك تماس تلفني با باقر عزت بگوويچ عضو جديد شوراي رياست جمهوري بوسني و هرزگوين، انتخاب وی به عضويت شوراي رياست جمهوري بوسني و هرز گوين را تبريك گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در يك تماس تلفني با باقر عزت بگوويچ عضو جديد شوراي رياست جمهوري بوسني و هرزگوين، انتخاب وی به عضويت شوراي رياست جمهوري بوسني و هرز گوين را تبريك گفت.

وزير امور خارجه كشورمان در اين گفتگو  بر تقويت مناسبات جاري بين دو ملت و دو دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوسني و هرز گوين در همه زمينه ها تأكيد كرد.

باقر عزت بگوويچ عضو شوراي رياست جمهوري بوسني و هرزگوين نيز در اين مكالمه تلفني خواستار إبلاغ سلام‌هاي گرم خود به دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران شد.

عضو شوراي رياست جمهوري بوسني و هرزگوين بر افزايش تبادل هياتها در همه سطوح بويژه سطوح عالي در راستاي گسترش مناسبات همه جانبه تأكيد كرد.

جمهوري بوسني و هرزگوين داراي يك شوراي سه نفره رياست جمهوري است كه اين سه عضو به صورت دوره‌اي رياست اين شورا را بر عهده مي گيرند.