ریابکوف: فضای سنگینی بر مذاکرات حاکم است

بین الملل ایران در جهان

معاون وزیر خارجه روسیه فضای حاکم بر مذاکرات وین را سخت و سنگین خوانده و آن را نیازمند روح جدید خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای وین فضای حاکم بر مذاکرات جاری در وین را سخت و هیجانی خواند.

وی گفت: فضای سختی بر مذاکرات سایه افکنده است.

سرگئی رایباکوف همچنین گفت: در چنین فضایی دستیابی به توافق بسیار سخت خواهد بود مگر اینکه روح جدیدی بر مذاکرات دمیده شود.