آسوشیتد پرس اعلام کرد: احتمال برگشت محمد جواد ظریف به تهران

بین الملل ایران در جهان

یک خبرگزاری آمریکایی مدعی شد که ممکن است وزیر خارجه ایران به تهران برگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آمرکایی آسوشیتد پرس مدعی شد که شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای برخی رایزنی ها و مشورت ها به تهران برگردد.