انتقاد معاون حزب موتلفه ازکیفیت کالاهای چینی صادراتی به ایران در دیداربا همتای خود درحزب کمونیست چین

سایت حزب موتلفه نوشت:

رییس مرکز بین الملل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه آسیا به لحاظ جمعیت و زیرساخت های توسعه ای، قابلیت تبدیل شدن به قدرت اول را دارا است، خواستار قدم برداشتن دو حزب در زمینه مسایل اقتصادی فرهنگی و تشکیلاتی هماهنگ با هدف تقویت بهینه روابط دو کشور شد.

رییس هیات اعزامی حزب موتلفه اسلامی به چین با نگاه به چشم انداز ترتیبات سیاسی و امنیتی خاورمیانه اظهار کرد که چین با قرار گرفتن در کنار ایران ، سوریه و جبهه مقاومت می تواند در نظم نوین منطقه ای به یک قطب بزرگ و تاثیر گذار ملحق گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان اجناس و کالاهای چینی در حال حاضر می باشد، به طرف چینی اعلام داشت که کیفیت ضعیف اجناس اعتماد دو کشور را برهم زده و همچنانکه در بخش همکاریهای سنگ آهن در کشور ما تفاق افتاده، در صورت عدم نظارت کافی و مکانیزمهای تضمین کننده کیفیت ، این موضع میتواند بر استمرار مبادلات بازرگانی و تجاری دوطرف اثر منفی بگذارد.

ترقی در تشریح سیاستهای دولت یازدهم در تمایل به شرق عنوان کرد: اگر چه در داخل کشور برخی تلاش به ارجح بودن نگاه به غرب را ترویج می کنند ولی با توجه به سفر رییس جمهور کشورمان به چین در سال گذشته، این سفر را نشانه توجه دولت به شرق است که توازن در نگاه به غرب و شرق در دولت آقای روحانی به چشم می خورد.
[span lang='AR-SA']
[span lang='AR-SA'] [span lang='AR-SA']1717

کد N590485