مادر، یک‌تنه دخترش را از چنگ داعش نجات داد

کد N590274