عضو شواری مرکزی کارگزارن در گفت و گو با ایلنا؛| 225832

فضای سیاسی در حال حاضر٬ امنیتی و نظامی نیست

سیاست داخلی,جهانبخش خانجانی

اگر شورای نگهبان فرمایشات و دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری را سرلوحه خودش قرار بدهد دراین شرایط حتما فضا خوبی را برای انتخابات آینده فراهم می شود. پیشنهاد می‌کنم اعضای محترم شورای نگبهان دو مقوله رشد و توسعه کشور و همچنین منافع ملی را معیار سنجش قرار دهند.

یک عضو شواری مرکزی حزب کارگزارن گفت: اصلاح طلبان باید بتوانند در راه اعتماد سازی بین نظام و رهبری گام های بردارند و اگرجای خطایی یا اشتباهی داشته‌اند٬ شفاف بگویند. همچنین مواضع خودشان را در برابر خودخواهی و انحصار طلبی‌های جریان های خاص بیان کنند.

جهانبخش خانجانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره آرایش جریانات سیاسی برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبخانه ما در حال گذر به سمتی هستیم که فضای امنیتی و نظامی از فضای سیاسی ما رخت بسته است، اگرچه هنوز فشارهای سیاسی و امنیتی وجود دارد ولی درحال حرکت به سمتی هستیم که این فشارها در حال کاهش است.

وی ادامه داد: به همین خاطر جریانات سیاسی چه اصلاح طلبی چه اصول گرا به این جمع بندی رسیده اند برای رشد و پیشرفت کشور بایداز طریق انتخابات و صندوق های رای مسیرخودشان را پیدا کنند.

خانجانی گفت: باتوجه به انتخابات سال 1392 و رشد اندیشه اصلاح طلبان، نوعی همگامی و همسان‌سازی در این اندیشه به وجود آمد، باتوجه به این شرایط به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان دوباره می‌توانند در انتخابات مجلس اگر مضیقه‌ای پیش نیاید نقش‌آفرین باشند که در این مورد افق را روشن می‌بینم.

وی درباره موانعی که ممکن در مسیر اصلاح‌طلبان وجود داشته از جمله نوع عملکرد شواری نگهبان گفت: این موضوع یک آستانه تحمل است، شورای نگهبان باید در مسیر منویات امام (ره) و رهبری حرکت کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طب اظهار کرد: اگر شورای نگهبان فرمایشات و دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری را سرلوحه خودش قرار بدهد و نظر خودشان را حق مطلق نداند، دراین شرایط حتما فضا خوبی را برای انتخابات آینده فراهم می شود.

خانجانی تصریح کرد: ایراد از آنجا ناشی می شود که برخی افراد اندیشه و فکر سیاسی خودشان را مطلق قرار می‌دهند و به جای منافع ملی، نگاه خود را ترازوی سنجش اندیشه خودشان را قرار می دهند. پیشنهاد می‌کنم اعضای محترم شورای نگبهان دو مقوله رشد و توسعه کشور و همچنین منافع ملی معیار سنجش قرار دهند.

این عضو شواری مرکزی حزب کارگزارن٬ استراتژی اصلاح‌طلبان برای عبور از این وضعیت را اعتماد‌سازی همه‌جانبه دانست و گفت: اصلاح‌طلبان باید بتوانند در راه اعتماد سازی بین نظام رهبری گام های بردارند و اگر جایی خطایی یا اشتباهی داشته‌اند شفاف بگویند. همچنین مواضع خودشان را در برابر خودخواهی و انحصار طلبی‌های جریان های خاص بیان کنند.

وی در پایان با بیان اینکه اولین مرحله اعتماد سازی، اعتماد سازی بین دستگاه حاکمه نظام است تصریح کرد: علاوه بر آن اصلاح‌طلبان باید بتواند ارتباط درست بین خودشان و مردم داشته باشند و رابطه با مردم را افزایش بدهند٬ مشکلات آنها بیشتر حل خواهد شد.

کد N590272