سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی:

احتمال توافق هسته ای جامع تا 24 نوامبر کم است/ سناریوهای محتمل آینده

بین الملل ایران در جهان

سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شد مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 تمدید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شد احتمال دستیابی به توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 تا 24 نوامبر کم است.

به گفته یکی از مقامات رژیم صهیونیستی که نام وی فاش نشده است، واحد تحقیقات سرویس اطلاعات نظامی رژیم اسرائیل بر این اعتقاد است که تا 24 نوامبر توافقی حاصل نخواهد شد.

به گفته این منبع حتی در صورت حاصل نشدن توافق مذاکرات با شکست مواجه نخواهد شد و زمان مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی تمدید خواهد شد.

در این گزارش آمده است برای مذاکرات دو سناریو انتظار می رود در سناریوی اول ایران و گروه 1+5 زمان مذاکرات را تمدید خواهند کرد و در سناریوی دوم، درباره سند چهار چوب همکاری ها توافق خواهد شد که در این سند بر توافقات قبلی تاکید خواهد شد و جدول زمانی برای گفتگو درباره مسائل باقی مانده تعیین خواهد شد تا حل و فصل شوند و مذاکرات از سر گرفته شوند.