معاون وزیر خارجه روسیه:

فرصت دستیابی به توافق به سادگی از دست نرود

سیاسی

ریابکوف به بیان این‌که باید از فرصت نادر ایجاد شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای استفاده کرد، گفت که از دست دادن این فرصت پیامدهای پیچیده‌ای خواهد داشت.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که در حال حاضر فرصتی برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای ایجاد شده است و نباید این فرصت را به سادگی از دست داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایتارتاس، ریابکوف به بیان این‌که باید از فرصت نادر ایجاد شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای استفاده کرد، گفت که از دست دادن این فرصت پیامدهای پیچیده‌ای خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، ریابکوف تاکید کرد که دستیابی به توافق جامع هسته‌ای نیازمند انگیزه‌های سیاسی جدیدی بوده و بدون این انگیزه‌ها، دستیابی به نتیجه بسیار دشوار است.

کد N590142