نجفی در نشست فصلی شورای حکام آژانس:

برخی کشورهای عضو، اطلاعات نادرست به آژانس داده‌اند

سیاست خارجی

هیات جمهوری اسلامی ایران نقطه نظرات و ملاحظات خود پیرامون گزارش اخیر را به صورت سند رسمی متعاقبا توزیع خواهد نمود. معهذا مایلم موارد ذیل را بیان نمایم: تعداد معدودی از کشورهای عضو اطلاعات نادرست و ساختگی بهمراه اسنادی جعلی و پر اشتباه که هیچ ارتباطی به ایران پیدا نمی کند، را به آژانس ارائه داده اند. در خلال نشست های فنی برگزار شده با آژانس شواهدی دال بر اثبات این موضوع ارائه کرده ایم.

سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت: تعداد معدودی از کشورهای عضو اطلاعات نادرست و ساختگی به همراه اسنادی جعلی و پر اشتباه که هیچ ارتباطی به ایران ندارد به آژانس ارائه داده اند.

به گزارش ایلنا به نقل از واحد مرکزی خبر، رضا نجفی عصر پنجشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سخنرانی کرد که متن کامل آن بدین شرح است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

خانم رئیس؛

در آغاز مایلم انتخاب سرکار به ریاست این نهاد مهم را تبریک بگویم. هیات اینجانب همچنین مایل است از حمایت مستمر جنبش غیرمتعهدها نسبت به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تقدیر و تشکر نماید.

خانم رئیس؛

هیات جمهوری اسلامی ایران نقطه نظرات و ملاحظات خود پیرامون گزارش اخیر را به صورت سند رسمی متعاقبا توزیع خواهد نمود. معهذا مایلم موارد ذیل را بیان نمایم: تعداد معدودی از کشورهای عضو اطلاعات نادرست و ساختگی بهمراه اسنادی جعلی و پر اشتباه که هیچ ارتباطی به ایران پیدا نمی کند، را به آژانس ارائه داده اند. در خلال نشست های فنی برگزار شده با آژانس شواهدی دال بر اثبات این موضوع ارائه کرده ایم.

در جهت اثبات موضوع برای کشورهای عضو همچنین مایلیم آمادگی خود برای اجازه دسترسی مدیریت شده آژانس، استثنائا و به صورتی داوطلبانه، به یکی از سایت­های مورد ادعا در "منطقه مریوان" مجددا اعلام نماییم. آژانس در گزارش مورخ نوامبر 2011 خود ادعا نمود که "‌اطلاعات بیشتر ارائه شده از سوی همان کشور عضو به آژانس نشان می دهد که آزمایشات انفجاری قوی در سطح وسیع توسط ایران در منطقه مریوان صورت گرفته است"‌. منطقه مریوان همان گونه که به آژانس نشان داده ایم بیش از 2000 کیلومتر مربع وسعت دارد.

چنین آزمایشات ادعائی در صورتی که سایت موردنظر مورد بازدید قرار گیرد به راحتی قابل شناسایی است. مطمئن هستیم که این گونه ادعاها همچون سایر ادعاهای مطروحه جعلی، بی اساس و ساختگی اند. از اینرو "همان به اصطلاح کشو عضو" که اطلاعات گمراه کننده دیگری به آژانس داده، می بایست یا مختصات سایت ادعائی را به آژانس ارائه دهد تا آژانس قادر باشد ادعایش را راستی آزمائی نماید و یا اینکه واقعیت مطلب را گفته و اعتراف کند که اطلاعات جعلی به آژانس داده و کشورهای عضو را گمراه ساخته است.

کد N589843