گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وین/ 15

دیدار معاونان وزیر امور خارجه ایران با معاونان سه کشور اروپایی

سیاست سیاست خارجی

معاونان وزیر امور خارجه ایران با همتایان خود از سه کشور اروپایی دیدار خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین، در ادامه رایزنی‌های امروز، ساعت 16.30 به وقت وین، معاونان وزیر امور خارجه با معاونان امور خارجه سه کشور اروپایی دیدار خواهند کرد.

بنابراین گزارش، این دیدار با معاونان وزارت امور خارجه کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه خواهد بود.