حیدر العبادی:

تروریستها تهدیدی برای همه هستند/ نیروهای مردمی هسته اولیه گارد ملی عراق

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تروریستها تهدیدی برای همه محسوب می شوند، نیروهای مردمی را هسته اولیه گارد ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حیدر العبادی گفت: ما با داوود اوغلو درباره تبادل اطلاعات و همکاری نظامی با ترکیه توافق کردیم.

وی با اشاره به اینکه شمارش معکوس برای داعش شروع شده است افزود: اولین گامهای دولت عراق توسعه و گشایش روابط با کشورهای منطقه و دنیاست.اوغلو طرح دخالت نظامی در عراق را مطرح کرد که محل بررسی فرماندهان امنیتی است.

العبادی تاکید کرد: ما از اینکه اوغلو داعش و تروریسم را خطری برای ترکیه و منطقه دانسته است استقبال می کنیم.اوغلو به من گفت که دولت ترکیه مایل به ممانعت از حضور تروریستها به عراق است.

وی افزود: نخست وزیر ترکیه به من تاکید کرد که داعش فقط خطر تروریستی نیست بلکه خطر فکری است.

العبادی تاکید کرد: حضور تروریستها در منطقه تهدیدی برای همه محسوب می شود و فقط تهدید کننده عراق و ترکیه نیست.نیروهای مردمی هسته اولیه تشکیل گارد ملی برای حمایت از نیروهای امنیتی است.