دستور کار صحن علنی/

بررسی صلاحیت پنجمین وزیر پیشنهادی علوم/ ربیعی به مجلس می آید

سیاست مجلس

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم، سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهمترین دستور کارهای نمایندگان مجلس در جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی هفته آینده از دوم تا پنجم آذرماه جلسه علی دارد و رسیدگی به طرح ها و لوایح در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

بر این اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح‌الحاق‌موادی‌به قانون تنظیم‌بخشی‌از مقررات مالی دولت و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح‌حمایت‌ازآمران‌ به‌ معروف‌ و ناهیان‌ از منکر در برنامه کاری نمایندگان قرار دارد.

همچنین در جلسات هفته آتی مجلس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن و نیز بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی و گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها  در دستور کار نمایندگان خواهد بود.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور در جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در برنامه کاری نمایندگان در جلسات علنی مجلس در هفته آینده قرار دارد.

 همچنین سؤال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی هفته آینده مجلس مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه هفته آینده پنجم آذرماه 93 بررسی‌برنامه‌ و صلاحیت محمد فرهادی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اخذ رأی اعتماد از وی را در دستور کار خواهند داشت.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی (عملکرد شرکت کارگزاری سهام عدالت) نیز در هفته آینده در دستور کار نمایندگان خواهد بود.