نخست وزير لبنان:

جنگ ما با تروریسم سخت و طولانی است

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

نخست وزیر لبنان با دشوار خواندن جنگ با تروریسم پیروزی در این جنگ را درگروه همدلی لبنانی ها و حمایت از ارتش این کشور میسر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، تمام سلام نخست وزیر لبنان تاکید کرد: اختلاف دیدگاه درباره موضوعات مهم ملی و رقابت برای قدرت نباید به ویرانی کشور منجر شود.

وی افزود: مواضع افراطی راه به جایی نخواهد برد.خروج از بحران مربوط به خلاء ریاست جمهوری به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

نخست وزیر لبنان اعلام کرد: جنگ ما با تروریسم سخت و طولانی است و پیروزی در این جنگ پایبندی به خویشتنداری و حمایت از نیروهای مسلح است.

وی افزود: این لحظه غمناکی است زیرا جایگاه صدارت خالی و نیروهای ارتش از نعمت آزادی محروم هستند.