گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/10

معاونان وزرای خارجه ايران و آمريكا برای سومين بار در وين گفتگو كردند

سیاست سیاست خارجی

سومين دور مذاكرات دو جانبه ايران و آمريكا در وين پس از حدود دو ساعت پايان يافت.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وین، مذاكرات دو جانيه معاونان وزرای خارجه ايران و آمريكا كه از ساعت ١٧ به وقت تهران آغاز شده بود دقایقی پیش پايان يافت. 

مذاكرات ايران و آمريكا بيش از دو ساعت زمان برد. 

سيدعباس عراقچي و مجيد تحت روانچي در اين مذاكرات با وندي شرمن و ويليام برنز ديدار كردند. 

ايران و آمريكا در دو روز گذشته سه دور ديدار و مذاکره داشته اند كه يك دور آن با حضور اشمید نماينده اتحاديه اروپا برگزار شد.