نخستین زهر چشم جمهوریخواهان از اوباما/

سنا با اصلاحات در سرویس اطلاعاتی آمریکا مخالفت کرد

بین الملل آمریکای شمالی

تلاش "باراک اوباما" برای محدود کردن اختیارات آژانس امنیت ملی آمریکا در جمع آوری اطلاعات از شهروندان با مخالفت سناتورهای جمهوریخواهان بی نتیجه ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سناتورهای جمهوریخواه از عملی شدن وعده "باراک اوباما" در محدود کردن فعالیت سرویس های اطلاعاتی آمریکا جلوگیری کردند. بر این اساس طرح دموکرات ها برای ایجاد اصلاحات در فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) با مخالفت سناتورهای جمهوریخواه بی نتیجه ماند.

در جلسه ای که سنای آمریکا در همین راستا تشکیل داد از مجموع 100 سناتور، 60 نفر از آنها که بیشترشان جمهوریخواه بودند با درخواست اوباما برای در دستور کار قراردادن این طرح مخالفت کردند. به این ترتیب جمهوریخواهان که در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا بیشترین کرسی های سنا را از آن خود کرده اند، نخستین ضرب شست خود را به رئیس جمهور دموکرات نشان دادند.

در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا جمهوری‌خواهان با به دست آوردن 52 کرسی اکثریت سنا را از آن خود کردند، این در حالی بود که دموکرات ها 45 کرسی را در این مجلس به دست آوردند. همچنین در مجلس نمایندگان 243 کرسی به جمهوریخواهان و 175 کرسی به دموکرات ها تعلق گرفت.

به نظر می رسد دموکرات ها برای این که بار دیگر بتوانند این موضوع را در سنا مطرح کنند باید منتظر نتایج انتخابات کنگره در سال آیند میلادی بمانند. گفتنی است افشاگری های "ادوارد اسنودن" کارمند پیشین NSA از روش های جمع آوری اطلاعات توسط دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، موجی از انتقادها را متوجه دولت این کشور کرده است.