فیلم/ تخریب منزل خانواده شهید فلسطینی در بیت‎المقدس

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

نظامیان صهیونیست در واکنش به عملیات شهید "عبدالرحمن الشلودی" جوان فلسطینی که سوار بر خودرو دو صهیونیست را زیر گرفت و به هلاکت رساند، منزل خانواده وی در بیت المقدس شرقی را ویران کردند.

فیلم/ تخریب منزل خانواده شهید فلسطینی در بیت‎المقدسنظامیان صهیونیست در واکنش به عملیات شهید "عبدالرحمن الشلودی" جوان فلسطینی که سوار بر خودرو دو صهیونیست را زیر گرفت و به هلاکت رساند، منزل خانواده وی در بیت المقدس شرقی را ویران کردند.