نبیه بری تشریح کرد؛

3 عامل حفظ کننده لبنان/تلاش برای گفتگوی المستقبل و حزب الله

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

رئیس پارلمان لبنان به تشریح چترهای حمایت از این کشور پرداخت و از وجود نشانه های مثبت در موضوع انتخاب رئیس جمهوری لبنان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نبیه بری گفت: نشانه های مثبتی درباره موضوع انتخاب ریاست جمهوری لبنان وجود دارد و این نشانه ها از طریق دیدارهایی که انجام داده ایم، آشکار شده است.

رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد: تلاش خود را برای گفتگو میان حزب الله و جریان المستقبل ادامه خواهم داد، زیرا این موضوع تاثیر مثبتی بر اوضاع خواهد داشت.

بری گفت: سه چتر برای حمایت از لبنان وجود دارد؛نخست وحدت داخلی که باید حافظ آن باشیم و آن را تقویت کنیم، ارتش لبنان که اقدامات آن در حمایت از ثبات و صلح داخلی موثر است و مقاومت و دستاوردهای آن در سطح ملی.