ادامه جوسازی ها علیه کره شمالی

بین الملل آسیای شرقی و اقیانوسیه

یک رسانه غربی از درخواست کمیته تفحص حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل از شورای امنیت برای ارجاع پرونده کره شمالی به دادگاه کیفری بین‌ المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اشاره به درخواست کمیته تفحص حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل از شورای امنیت برای ارجاع پرونده کره شمالی به دادگاه کیفری بین‌ المللی به خاطر ارتکاب جرایم علیه بشریت گزارش داد که با این رای گیری پیونگ یانگ در انزوای بیشتری قرار می گیرد.

دیپلمات‌ های سازمان ملل نیز در عین حال از وتوی این طرح برای توقف ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری بین‌ المللی از سوی چین و روسیه به نفع پیونگ یانگ خبر دادند.

کمیته مجمع عمومی سازمان ملل هفته جاری درباره قطعنامه‌ ای علیه کره شمالی به اتهام نقض حقوق بشر، ایجاد اردوگاههای کار اجباری، آمار بالای شکنجه، اعدام‌ های بدون دادگاهی شدن و تجاوز تصمیم می گیرد.

این رسانه غربی در ادامه از رای گیری کمیته مجمع عمومی سازمان ملل درباره صدور قطعنامه‌ ای در هفته جاری خبر داد که توسط اتحادیه اروپا و ژاپن درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی مطرح شده است.

رای گیری درباره این قطعنامه درحالیست که پیونگ یانگ تصویب آن را توطئه‌ ای از جانب آمریکا برای سرنگونی دولت کره شمالی خوانده و واشنگتن را به تلاش برای وارونه جلوه دادن واقعیت و همچنین تسلط بر منطقه آسیا و اقیانوس متهم کرده است.

تنها چند روز پس از حمله کره جنوبی به کره شمالی، پیونگ یانگ روز شنبه نیز درباره انجام حملات تلافی جویانه هشدار داد.