از سوی یک منبع نزدیك به تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای كشورمان صورت گرفت:

تکذیب خبر روزنامه آساهی‎ در خصوص تصمیمات ایران برای تمدید مذاکرات

سیاست خارجی

ا توجه به حساسیت موجود در شرایط جاری مذاكرات برخی رسانه‌ها در حوزه خبرسازی‌های كاملا كذب و مبتنی بر گمانه‌زنی‌های ناصحیح فعال شده‌اند و از این‌رو لازم است رسانه‌های كشورمان با دقت مراقب این گونه خبرسازی‌ها بوده و مانع اثرگذاری این دسته از رسانه‌ها بر افكار عمومی كشورمان باشند.

یك منبع نزدیك به تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای كشورمان خبر منتشره در روزنامه آساهی ژاپن به نقل از یكی از مسئولان دولتی كشورمان را تکیب کرد. 

به گزارش ایلنا، یك منبع نزدیك به تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای كشورمان خبر منتشره در روزنامه آساهی ژاپن به نقل از یكی از مسئولان دولتی كشورمان در خصوص برخی تصمیمات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آینده مذاكرات با گروه ١+٥ را فاقد صحت دانست و آن را تكذیب كرد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موجود در شرایط جاری مذاكرات برخی رسانه‌ها در حوزه خبرسازی‌های كاملا كذب و مبتنی بر گمانه‌زنی‌های ناصحیح فعال شده‌اند و از این‌رو لازم است رسانه‌های كشورمان با دقت مراقب این گونه خبرسازی‌ها بوده و مانع اثرگذاری این دسته از رسانه‌ها بر افكار عمومی كشورمان باشند.

کد N588271