وزیر بهداشت در پاسخ به ایلنا؛

اشکال بیمه‌‌ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی است

دولت,وزیر بهداشت

حث دفترچه های تامین اجتماعی حوزه‌ای نیست که مدیریت ما بر آن حاکم باشد بلکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این حوزه مسئول است قطعا من نیز در این مورد با وزارت تعاون صحبت خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا وزیر بهداشت، درمان و آموزش در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه مدتها است دفترچه بیماران خاص به منظور تشکیل پرونده الکترونیک جمع آوری شده اما این مسئله مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است و تدبیر شما در این خصوص چیست گفت: در این خصوص سازمان تامین اجتماعی باید توضیح بدهد چرا که بحث بیمه ها در اختیار و زارت بهداشت نیست و اگر اشکالی در این حوزه وجود دارد مربوط به سازمان تامین اجتماعی است.

سید حسن قاضی زاده هاشمی گفت: بحث دفترچه های تامین اجتماعی حوزه‌ای نیست که مدیریت ما بر آن حاکم باشد بلکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این حوزه مسئول است قطعا من نیز در این مورد با وزارت تعاون صحبت خواهم کرد.

کد N588115