نوبخت در پاسخ به ایلنا:

خدمات فرهای در دولت های گذشته، نقطه قوت اوست / با هیچ ارگانی لج‌بازی نداریم

دولت,محمد باقر نوبخت

انارضایتی های خود را به گونه ای بروز نمی دهیم که این نارضایتی ها و مسائل کوچک بین دو قوه مقننه ومجریه مبنای اختلاف قرار گیرد.

سخنگوی دولت گفت: خدمات گزینه پیشنهادی وزارت علوم به عنوان وزیر در دوره های مختلف نه تنها نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوت اوست.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد باقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه آیا با توجه به سابقه وزارت فرهادی در دولت‌های موسوی و خاتمی امکان مخالفت دوباره مجلس با این گزینه دولت یازدهم وجود دارد، گفت: فرهادی شخصیت محترم و مجربی است که در دولت‌های مختلف خدمت کرده است و بسیاری از وزرای کنونی و حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز در دولت‌های گذشته خدمت کرده اند.

وی ادامه داد: برای مثال آقای سعیدی‌کیا هم در دولت موسوی وهم در دولت خاتمی حضور داشته‌اند. اینکه خدمات فرهادی به عنوان وزیر در دوره های مختلف عرضه شود نه تنها نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوت است.

وی افزود: اطمنیان دارم نمایندگان فهیم از این فرد که سال‌ها در دولتهای مختلف خدمت کرده، به نحو شایسته‌ای استقبال خواهند کرد. وظیفه دولت این بود که از افراد باتجربه استفاده کند ما به قانون احترام می گذاریم و با هیچ ارگانی لجبازی نداریم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مانارضایتی های خود را به گونه ای بروز نمی دهیم که این نارضایتی ها و مسائل کوچک بین دو قوه مقننه ومجریه مبنای اختلاف قرار گیرد.

کد N588072