جوادی آملی در همایش ملی اعتدال:

هنر دولت ایجاد تناسب میان اعتدال و عدالت است

سیاست احزاب و تشکلها

یک پژوهشگر دینی در همایش ملی اعتدال گفت: هنر دولت این است که نسبت اعتدال و عدالت را از یک سو و نسبت عدالت و سعادت را متناسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی در همایش ملی اعتدال که امروز در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: عدالت کف خواسته های فرهنگ دینی است و برای خروج از ظلمت و ورود به حوزه نورانیت است.

وی افزود: ما یک اعتدال نازل و یک اعتدال متنزل داریم. اگر اعتدال شاخص های خود را پیدا نکند در معرض افراط و تفریط قرار می گیرد.

این پژوهشگر دینی ادامه داد: اگر اعتدال معطوف به عدالت و عدالت معطوف به سعادت باشد آن گاه اعتدال متنزل شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه اعتدال ظاهر و عدالت باطن است، افزود: اگر ظاهر از باطن مدد نگیرد نمی تواند آن اعتدال مورد پسند دین باشد. اعتدالی شایسته است که خود را با عدل میزان کند.

این پژوهشگر دینی با تاکید بر اینکه اعتدال، میانه روی است، گفت: اعتدال ما نباید در حد اعتدال غرب و شرق باشد و باید مبانی خود را از دین بگیرد. گفتمان اعتدال زمینه را برای جامعه سعادتمند فراهم می کند.

جوادی آملی همچنین در پایان گفت: هنر دولت این است که نسبت اعتدال و عدالت را از یک سو و نسبت عدالت و سعادت را متناسب کند.