اجمالی/نوبخت در نشست خبری:

دولت جایز نمی داند وارد حاشیه هایی همچون عدم رای اعتماد به وزیر علوم شود

سیاست دولت

سخنگوی دولت با اشاره به عدم رای اعتماد نمایندگان به گزینه های پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، گفت: با توجه به شرایط حساس که فرزندان ملت با 1+5 در حال مذاکره هستند، دولت خود را جایز نمی داند که وارد حاشیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت در نشست خبری خود در پایان جلسه امروز هیات دولت گفت: امروز 3 هزار و 400 پست سازمانی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تایید هیات وزیران قرار گرفت.

سخنگوی دولت تصریح کرد:با توجه به نوع معادلات و حجم فعالیت هایی که نیاز به ثبت حقوقی دارد و سازمان اسناد باید آنها را ثبت کند هیات وزیران با افزایش 3 هزار و 400 پست سازمانی در این سازمان اعلام موافقت کرد.

وی همچنین با اشاره به وزیر پیشنهادی علوم که امروز توسط دولت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، گفت: امیدوارم وزیری که معرفی شده با رای اعتماد گسترده نمایندگان مواجه شود و وزارتخانه ای که ماهها بدون وزیر اداره شده است، با وزیر اداره شود و به ثبات برسد.

نوبخت تصریح کرد: البته این اتفاقات پایبندی رئیس جمهور به نظر قانونگذاران محترم را نشان داد هر چند که ممکن است نظرات متفاوت باشد اما دولت خود را وارد حاشیه نخواهد کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه هر گونه حاشیه سازی و اقداماتی که دولت را از وظایف اصلی خود دور کند مضر است، گفت: به ویژه این روزهای حساسی که فرزندان ملت با 5 قدرت بزرگ جهانی در حال گفت و شنود و مذاکره هستند دولت جایز نمی داند  وارد مسائل حاشیه ای همچون عدم تایید وزرای پیشنهادی علوم از سوی نمایندگان شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم در سایه تعامل، مشکلات را برطرف کنیم و با انقیاد و پایبندی به قانون به ملت خدمت کنیم.

ادامه دارد...