مولاوردی در همایش ملی اعتدال

رویکرد اعتدال گرایانه با ماهیت زنان ایرانی همسویی دارد/ دولت اعتدال و فرصت تاریخی برای تحقق نقش آفرینی زن ایرانی

سیاست دولت

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: رویکرد اعتدال گرایانه به میزان زیادی با ماهیت زنان ایرانی همسویی دارد، عاطفه‌مداری، شکیبایی، نیک رفتاری،‌ سازگاری، هویت‌‌ و تفاهم‌مداری در عملکرد زنان قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در همایشی که صبح امروز با عنوان همایش ملی اعتدال در کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: تعارض‌ها و تعابیر گروه‌‌های مختلف از این موضوع منجر به پراکندگی صنوف فعالان زن شد که حاصل آن ناپایداری‌ها در نتایج مسائل زنان بود.

مولاوردی افزود: اعتدال برای حوزه زنان عاملی برای وضعیت هماهنگ است؛ وضعیت متعادل در این حوزه با پرهیز از افراط‌گری و توافق حداکثری با کمرنگ کردن تمایزات محقق می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: رویکرد اعتدال گرایانه به میزان زیادی با ماهیت زنان ایرانی همسویی دارد؛ عاطفه‌مداری، شکیبایی، نیک رفتاری،‌سازگاری، هویت‌‌مداری و تفاهم‌مداری در عملکرد زنان قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه زنان ایرانی رویکردی اعتدال گرا دارند ادامه داد: می‌توان ادعا کرد که پایداری خانواده‌های ایرانی متأثر از رویکردهای اعتدال گرایی زنان در حل مناقشات خانوادگی است.

مولاوردی افزود: دولت اعتدال برای پرهیز از خشونت بر عواطف نوع‌دوستانه تأکید دارد، برای دوری از تقابل باید بر شکیبایی تأکید کنیم از این رو سیاست تعامل و گفت‌وگو برنامه اجرایی دولت و رفتار آشتی‌جویانه محور عملکرد دولت است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان این مطلب که اخلاق‌گرایی سیاست بیان اعتدال در تبیین حقوق انسانی است، گفت: از این رو رویکرد دولت اعتدال فرصتی تاریخی برای تحقق نقش زن ایرانی در ظرفیت جامعه فراهم کرده است.

وی چهار شرط را  برای اعتدال لازم شمرد و گفت: در شرط میان فردی زنان می‌توانند به تقویت و انتشار احساسات نوع‌دوستانه کمک کنند.

مولاوردی با اشاره به سطح میان‌گروهی ادامه داد: زنان می‌توانند به دلیل رویکرد آشتی‌جویانه از دامنه و شدت تعرضات اجتماعی جلوگیری کرده و از آن بکاهند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: استفاده از امکان شبکه‌سازی و ارتباطات گسترده شبکه‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. این شبکه به آنها امکان تبادل تجربیات و تعاملات فکری و اجتماعی را می‌دهد و موجب توانمندی آنها در مدیریت خانواده خواهد شد.

وی به سطح ملی پرداخت و ادامه داد: زنان ایرانی به دلیل وجود ویژگی سازگاری و همزیستی مسالمت آمیز می‌توانند از بروز رادیکالیسم جناحی و قومی جلوگیری کرده و در تحقق وحدت ملی نقش مؤثری بازی کنند.

مولاوردی در تبیین نقش‌آفرینی زنان در سطح بین‌المللی پرداخت و گفت: ماهیت هویت‌مدارانه زنان و توجه‌شان به همزیستی هویت‌های متفاوت باعث می‌شود که در تحقق جهانی شدن نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: دولت اعتدال به دلیل حمایت از تعامل‌گرایی سیاسی صبورانه می‌تواند شرایط را برای حضور فعال زنان در عرصه‌های بین‌المللی فراهم سازد.

وی در عین حال تأکید کرد: در هنگامه اعتدال هنوز در پاره‌ای از موارد ما شاهد چتر بی اعتدالی در حوزه زنان و خانواده هستیم و زنان در این زمینه گرفتار عدم توازن میان فضای کار و فضای خانواده هستند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: زنان برای ایفای نقش موثر در تحقق اعتدال باید به نقطه تعادل در مناسبات داخلی و عملکرد اجتماعی دست یابند.

وی افزود: میزان دسترسی زنان و مردان باید به فرصت‌ها متوازن شود چرا که زنان به فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی و مردان به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی دسترسی بیشتری دارند.لذا سیاست دولت اعتدال باید گذار از این عدم توازن‌ها باشد.

ملاوردی در خاتمه گفت: شناخت زمینه‌های متأثر از رویکرد اعتدالی در حوزه مسائل زنان می‌تواند ما را در تعیین راهبردهای عملی یاری رساند.