زنان سعودی، مبلغان داعش

ایرنا نوشت:

 گروهک تروریستی داعش گروهانی از زنان را مسوول تبلیغ برای اقدامات خود و دفاع از آنها کرده است. زنان سعودی که از کشور خود گریخته اند و تحت تاثیر اندیشه های تکفیری تروریستی گروهک مزبور قرار گرفته اند، رهبری این گروهان را برعهده دارند.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه الحیات چاپ لندن، افراد تشکیل دهنده این گروهان موسوم به 'گروهان رسانه ای الخنساء' در مناطق تحت نفوذ داعش یعنی منطقه البرقه کشور لیبی و عراق و سوریه در حوزه رسانه های گروهی و فضاهای مجازی و به عنوان سخنگوی داعش مشغول فعالیت هستند.

این گروهان بخشهای مختلفی از قبیل نویسندگی ، چاپ و نشر و طراحی و مونتاژ را در برگرفته است .افراد این گروهان تحت عنوان المناصرات ( زنان یاری رسان) پایگاههای ارتباط اجتماعی را به صحنه نبرد الکترونیکی داعش تبدیل کرده اند .

52261

کد N587590