طرح بودجه افغانستان به مجلس سنا ارایه شد

بین الملل آسیای شرقی و اقیانوسیه

رسانه ها از ارایه طرح بودجه سال ۱۳۹۴ از سوی سرپرست وزارت دارایی به مجلس سنای افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که طرح بودجه سال ۱۳۹۴ از سوی سرپرست وزارت دارایی به مجلس سنا ارایه شد.

"عمر زاخيلوال" سرپرست وزارت دارایی افغانستان گفت که ۴۵۸.۸ ميليارد افغانی، معادل هشت ميليارد دلار بودجه سال ۱۳۹۴ بوده كه ممكن است در اواسط سال حدود ۱۰۰ ميليون دلار ديگر نيز به آن اضافه شود.

سرپرست وزارت دارایی نیز گفت که انتخابات گذشته بر روی اقتصاد كشور تاثير منفی گذاشته و ضررهای زيادی را به بدنه اقتصادی جامعه وارد کرده است.