جهت سرکشی به حوزه های انتخابیه؛

نوبت عصر صحن علنی مجلس برگزار نمی‌شود

مجلس,نوبت عصر صحن علنی مجلس

جهت سرکشی به حوزه های انتخابیه نوبت عصر صحن علنی مجلس برگزار نمیشود

جهت سرکشی به حوزه های انتخابیه نوبت عصر صحن علنی مجلس برگزار نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلناٰ نوبت عصر صحن علنی مجلس امروز برگزار نخواهد شد تا نمایندگان به سرکشی در حوزه های انتخابیه خود بپردازند.

گفتنی است که جهت بررسی هرچه سریع تر طرح الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جلسات هفته آینده مجلس در سه نوبت برگزار می‌شود.

کد N587567