محمد نهاوندیان در همایش ملی اعتدال؛

مقابله با افراطی با برافراشتن پرچم اعتدال حاصل نمی‌شود

سیاست داخلی,نهاوندیان در همایش ملی اعتدال

لازم است در مقابل روشهای افراطی و برخوردهای تند صبورانه گاهی پاسخ ندهیم و لی تا جایی که امکان دارد باید جواب دهیم و باید تلاش کنیم تا جایی که امکان با صبر رفتار کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سرپرست نها د ریاست جمهوری در همایش ملی اعتدال که صبح امروز در کتابخانه ملی در حال برگزاری است گفت: همایش دیگری به نام اعتدال سال پیش و در دو سه ماه پس از پیروزی آقای روحانی برگزار شد، فرصتی برای بیان گفتگو و معنای اعتدال بود اما امروز مشاهده می کنیم چنانچه در آن زمان مردم ایران به اعتدال اشتیاق داشتند امروز نیز توجه مقابله با افراط و لزوم اعتدال به نیازی جهانی تبدیل شده است.

محمد نهاوندیان ادامه داد: وقتی که رئیس جمهور در سازمان ملل سخنرانی درباره مقابله با افراط و خشونت ارائه می کند با استقبالی جهانی روبرو می شود.

وی با اشاره به ظهور داعش اظهار داشت: نظر همه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است امروز مشاهده می‌کنیم با عنوان افراطی‌گری داعش یک تیر با دو نشان هدف قرار داده است و حال نابود کردن امکانات و بنیه کشورهای اسلامی و از سویی دیگر مقابله با اسلام با همه جذابیت‌های آن است.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه مقابله با اثر افراطی گری اصلی ترین کار ما است یادآورشد: مقابله با افراطی‌گری جز با برافراشتن پرچم اعتدال حاصل نمی‌شود که در این کار رویکرد سلبی کافی نیست بلکه باید جایگزینی که چیزی جز حرکت اسلامی نیست را در دستور کار خود قرار دهیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به لزوم تفسیر اعتدال تصریح کرد: درست است که مردم دریک حرکت اجتماعی به تصویری اجمالی از اعتدال را ی می دهند یا آنکه در سازمان ملل نسبت به قطع نامه ای اقبال نشان می دهند اما این اعتدال نیاز به تفسیر عملیاتی دارد چون که زمانی که اعتدالی به ارزشی و هنجاری مقبول تبدیل شود تزویر آغاز می گردد و ادعای انتصاب به آن مفهوم گسترده‌تری پیدا می کند که در نتیجه تبیین اعتدال ضروری است.

وی افزود: لازم است روشهای عملیاتی اعتدال در جامعه ترویج شود اگر گمان شود که رویکرد اعتدالی عبارت است از یک رویکرد اقتباسی از مکاتب غربی، غلط است زیرا رویکرد اعتدالی از اندیشه اسلامی برخواسته است.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه به دنبال تجربه 35 ساله امروز فرصتی پدید آمده است که اعتدال الگوی عملیاتی خود را برای ساحتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... ارائه کند تاکید کرد: امام علی(ع) فرموده اند هر کس از مسیر اعتدال منحر ف شود حتما در ظلم و زور گویی و تضییع دیگر افراد خواهد افتاد.

نهاوندیان با بیان اینکه بسیار خطا بود اگر کسانی گمان می کردند با شعار عدالت با ید با تندی و تندخویی رفتار کرد ابراز داشت: ارائه دلنشین تر زیبا تر و بهتر از عدالت جز اعتدال وجود ندارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه به بیان ملزومات اعتدال پرداخت و اضافه کرد: نخست الزام اعتدال، علم و حلم است که امیر المومنین(ع) و همه تعصبات و افراطی گری ها در جهل و جمود است که رشد می‌کند برای اعتدال نمی‌شود بی‌صبری کرد و هدفهای اعتدالی با روشهای اعتدالی به دست نمی‌آید نمی شود طرفدار جبهه اعتدال بود اما با مخالفان با تندی رفتار کرد.

وی با بیان اینکه بایدبرای اعتدال راهکارهای عملیاتی ارائه کنیم عنوان کرد: باید ما در جامعه برای اعتدال جامعه‌نگری داشته باشیم چرا که اعتدال با یک جانبه نگری نمی‌خواند و اعتدال با رشد سرطانی سازگاری ندارد. اعتدال یعنی احساس بهره‌مندی همه جامعه؛ از آن رو نباید اعتدال مختص به یک گروه خاص باشد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با یادآوری سیاستهای دولت تدبیر و امید در موضوع پرونده هسته ای تاکید کرد: رویکرد دولت تدبیر و امید در پرونده هسته ای از سوی مردم برای پیگیری حقوق ملت در پیش گرفته است این است که سانتریفیوژ ها باید بچرخند و چرخ اقتصاد نیز بچرخد.

نهاوندیان با تاکید براینکه باید حقوق مردم در همه ابعاد در دستور کار دولت‌مردان باشد گفت: باید دسترسی مردم و دانشمندان به همه ابعاد علم و فناوری حاصل شود و تن دادن به اعمال محدودیتها و تحمیل تحریم ها به معنای قبول ظلم است.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: ما در عین حال که باید در یک بعد خاص از حقوق ملت حراست کنیم نباید در مقابل انسداد حقوق مردم در حوزه‌های دیگر چشم بپوشیم.

وی با تاکید بر اینکه حراست از حقوق مردم رویکرد دولت تدبیر و امید است اذعان داشت: اینگونه نیست که زحمات بی جبران ملت را در یک راهزنی بین المللی در گوشه ای مسدود و دور از دسترس مردم قرار گرفته است؛ در حالی که برگرداندن حقوق ملت وظیفه بین المللی ماست.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه اعتدال توزانی در حال سکون نیست بلکه اعتدال با تعریف رشد تکمیل می‌شود، یادآور شد: نمی‌توان در سند چشم انداز اینگونه اعلام کنیم که عزم ما رسیدن به رشدی شتابان و مستمر است اما بعد تحریم کاری کند که ما نه تنها به رشد هشت درصدی دست نیابیم بلکه این رشد نیز آرام آرام به صفر نزدیک شده و منفی شود و ما نیز دم برنیاوریم.

نهاوندیان ادامه داد: مردم باید شیرینی یک نظام و جامعه معتدل را در رشد دسترسی ها و بهره‌مندی های خود بچشند تا بازهم پای این کاروان بمانند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه اگر بخواهیم با افراطی گری مقابله کنیم باید نیازهای اولیه جامعه و جوانان را فراهم سازیم تصریح کرد: همانطور تحقیقات نشان داده است یار گیری داعش همه از جوامع فقیر بوده و به همین دلیل چنانچه ما به صورت جدی به فکر توسعه اقتصادی کشور نباشیم یقینا به جریانات افراطی کمک کرده ایم.

وی با یادآوری اینکه برای دستیابی به اهداف اعتدالی ما نیازمند روشهای اعتدالی هستیم خاطر نشان کرد: هیچ گاه نمی توان با روشهای حذفی به اعتدال دست یافت بلکه برای ارائه الگویی اعتدالی باید رویکرد فراجناحی و غیر حذفی داشته باشیم حتی اگر حریفان به دنبال این باشند تا با برخوردهای افراطی،‌روشهای حذفی را به ما تحمیل کنند.

وی با بیان اینکه رویکرد قبول اصلاح از روشهای اعتدالی است ابراز داشت: رشد به معنا ی فاصله گرفتن از نواقص ونقایض است و گذشته افراد گذشته آنها ست و اگر آنها در مسیر تعالی و اصلاح و تکامل گام برداشته اند در آغوش بگیریم و بپذیریم.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به آسیبهای موجود در مسیر اعتدال تاکید کرد: لازم است در مقابل روشهای افراطی و برخوردهای تند صبورانه گاهی پاسخ ندهیم و لی تا جایی که امکان دارد باید جواب دهیم و باید تلاش کنیم تا جایی که امکان با صبر رفتار کنیم.

نهاوندیان با تاکید برلزوم تبیین روشهای اعتدالگرایانه عنوان کرد: جریان اعتدال گرا باید مرتبا مرزهای خود را با نگرشهای افراطی مشخص کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با یادآوری اینکه برای گسترش اعتدال به دو بعد اعتدال فردی و اعتدال اجتماعی توجه کنیم اذعان داشت: جامعه معتدل انسانهای معتدل و بی کینه می خواهد و آدمهایی که سلامت روانی ندارند نمی توانند از عهده جامعه معتدل برآیند.

وی با اشاره به لزوم هم‌گرایی برای دستیابی به اعتدال اجتماعی در جامعه گفت: امروز باید از عصبیتهای سیاسی و جناحی فاصله بگیریم چرا که تقسیم بندی های 20 سال قبل جامعه دیگر مطابق با و اقعیت امروز جامعه نیست و عصبیت های گروهی مانع از همگرایی جامعه می شود.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به اعتدال اجتماعی باید اشتراکات تعریف شود خاطر نشان کرد: چنانچه امروز بخواهیم که اعتدال در جامعه ما ادامه پیدا کند و نسیم موسمی نباشد نیازمندیم که با گسترش درک جمعی از اعتدال و تجربه عمل جمعی با اعتدال دامن بزنیم که این حرکت به جریان سازی های فکری و اجتماعی نیازمند است.

 

کد N587558