آغاز به کار مجدد کنگره ملی لیبی در سایه حمایت قضائی

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

کنگره ملی لیبی اولین نشست خود را پس از صدور حکمی از سوی دادگاه عالی لیبی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنگره ملی لیبی که دوره فعالیت آن پس از آغاز به کار پارلمان منتخب لیبی به اتمام رسیده است، به حکم دادگاه عالی لیبی مجددا شروع به کار کرد.

این کنگره اولین نشست خود را اخیرا برگزار کرد.

این در حالی است که پیشتر  20 نفر از اعضای کنگره ملی لیبی با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که پارلمان منتخب لیبی تنها نماینده مشروع و قانونی مردم این کشور است، این 20 نفر که از  اعضای سه فراکسیون در کنگره ملی لیبی هستند از درج نام خود در این بیاینه به دلیل مسائل امنیتی خودداری کردند.

در این بیانیه آمده بود که بیش از 50 درصد از 94 عضو این کنگره که با انتخاب اعضای پارلمان جدید در انتخابات سراسری مهلت فعالیت آن به اتمام رسیده است، با تمدید فعالیت این کنگره مخالف هستند..