باموافقت نمایندگان مجلس؛

پیمانکاران ایران اجازه سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی دارند

ایلنا,مجلس

پیمانکاران خصوصی ایران که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند، اجازه دادند تا در بانک‌های داخلی و خارجی سپرده‌گذاری ارزی کنند

پیمانکاران خصوصی ایران که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند، اجازه دارند در بانک‌های داخلی و خارجی سپرده‌گذاری ارزی کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا و در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان با با 147 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 202  با ماده 10 این طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند.

ماده 10  این طرح  به صندوق توسعه ملی اجازه  می‌دهد با رعایت قوانین مربوط به‌منظور صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده  یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی  میشوند، در بانکهای داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی  كند.

کد N587332