سخنگوی هیات رییسه مجلس در گفت و گو با ایلنا:

طرح سوال وزیر امور خارجه در هیات رییسه بررسی شده است

مجلس,وزیر امورخارجه,هیات رئیسه مجلس

هیات رییسه پس از بررسی طرح سوال اشكالی در متن و نگارش آن ندید كه با ورود آن به صحن علنی مخالفت كند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایلنا و در پاسخ به این سوال كه آیا فعالیت كمیته بررسی طرح سوالات و استیضاح ها همچون گذشته به قوت خود باقی است، گفت: چنین كمیته ای همچون گذشته طرح سوالات و استیضاح ها را بررسی می كند تا در صورت وجود اشكال در متن آن، موانع را برطرف كند.

بهروز نعمتی در پاسخ به این سوال كه آیا طرح سوال جواد كریمی قدوسی از وزیر امورخارجه در هیات رئیسه بررسی شده است، اظهار كرد: این طرح سوال مدت ها پیش در هیات رئیسه بررسی شده است.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا هیات رییسه مجلس با ارائه این طرح سوال به صحن علنی موافقت كرده است یا خیر، تصریح كرد: هیات رئیسه پس از بررسی طرح سوال اشكالی در متن و نگارش آن ندید كه با ورود آن به صحن علنی مخالفت كند.

کد N587331