مجلس اسپانیا فلسطین را بطور نمادین به رسمیت شناخت

بین الملل اروپا

مجلس اسپانیا در رای گیری شب گذشته خود بطور نمادین به کشور فلسطین رای داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل، نمایندگان مجلس اسپانیا در یک رای گیری غیرالزام آور به اتفاق آرا دولت فلسطین را برسمیت شناختند.

براساس گزارش های رسیده حزب مردم اسپانیا در عین حال از دولت این کشور خواست شرایط را به گونه ای فراهم کند که دولت فلسطین برسمیت شناخته شود.

تاکنون انگلیس، سوئد فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته اند.