در گفتگو با مهر اعلام شد:

نامه اعضای شورایعالی فضای مجازی به رئیس جمهور

دانش و فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به اینکه اعضای این شورا از اولویتهایی که قرار است در جلسات شورایعالی فضای مجازی بررسی شود مطلع نمی شوند، گفت: اعضای شورایعالی فضای مجازی در نامه ای به رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا ، خواستار این شدند که در تعیین اولویت دستور جلسات، نظرات آنها به رای گذاشته شود.

علیرضا شاه میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه اعضای شورایعالی فضای مجازی در مورد ترتیب دستورات جلسه طبق آیین نامه می توانند موثر باشند، اظهار داشت: این به این معنی است که اعضا هم می توانند تصویب کنند یک موضوع از دستور کار شورا خارج شود و هم می توانند دستوری را به صورت یک فوریتی و دو فوریتی در اولویت قرار دهند.

وی گفت: این اختیار به اعضا داده شده و براین اساس اعضا نامه هایی به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا زده و این درخواست را داشته اند که امیدواریم رئیس شورا این پیشنهادات را به رای بگذارد.

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی ادامه داد: اعضای شورایعالی فضای مجازی پیشنهاد دادند که برخی موضوعات از نظر ترتیب جابجا شود ولی به طور کلی مصوبه شورا و آیین نامه آن این است که باید به نظر اعضا در تعیین اولویت دستور جلسات در قالب یک فوریت و دو فوریت و همینطور از دستور خارج کردن این مسائل، توجه شود و موضوعات به رای گذاشته شود.

وی افزود: پیشنهادات مکتوب زیادی ارائه شده اما هنوز در جلسه شورایعالی فضای مجازی مطرح نشده است.

به گزارش مهر، گفته می شود حتی دبیر شورا نیز از دستور جلسات شورایعالی فضای مجازی مطلع نیست و این دستور جلسات در ساعت برگزاری جلسات از سوی رئیس شورا اعلام و به آگاهی اعضا رسیده می شود.

پیوست فرهنگی تلفن همراه از جمله موضوعاتی بود که با توجه به ضرورت زمانی آن به دلیل ارائه خدمات نسل سوم و چهارم موبایل توسط اپراتورها، قرار بود در شورایعالی فضای مجازی که پس از 5 ماه تاخیر برگزار شد، بررسی شود اما این شورا در جلسه 19 و 20 خود به کلیات موضوعاتی همچون پیامکهای انبوه و اهمیت شبکه ملی پرداخت.