کارشناسان ایران و 1+5 شامگاه سه شنبه مذاکره را از سر گرفتند

سیاست خارجی

ریاست تیم مذاکره کننده کارشناسی ایران را حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه به عهده دارد و در تیم مذاکره کننده مقابل نیز استفان کلمنت دستیار ویژه کاترین اشتون رییس است.

تیم کارشناسی ایران و کشورهای 1+5 شامگاه سه شنبه مذاکرات خود را در هتل کوبورگ وین از سر گرفتند.

به گزارش ایلنا، ریاست تیم مذاکره کننده کارشناسی ایران را حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه به عهده دارد و در تیم مذاکره کننده مقابل نیز استفان کلمنت دستیار ویژه کاترین اشتون رییس است.

این مذاکرات دقایقی پس از مذاکرات دو جانبه ایران و امریکا، سه جانبه ایران و اروپا و آمریکا و دو جانبه ایران و چین انجام می شود.

پیش از آن نیز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در جریان ناهارکاری روند نهایی مذاکرات را بررسی کردند.

کد N586962