فیلم/ سایه سنگین رعب و وحشت بر سر صهیونیست‎ها

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

حمله دو جوان فلسطینی به یک محل تجمع صهیونیست‎ها در قدس، که به هلاکت چهار خاخام صهیونیست از جمله خاخام "موشه تبرسکی" از سران ارشد جنبش افراطی شاس منجر شد، لحظات دلهره‎آوری را برای غاصبان سرزمین فلسطین رقم زد.

فیلم/ سایه سنگین رعب و وحشت بر سر صهیونیست‎هاحمله دو جوان فلسطینی به یک محل تجمع صهیونیست‎ها در قدس، که به هلاکت چهار خاخام صهیونیست از جمله خاخام "موشه تبرسکی" از سران ارشد جنبش افراطی شاس منجر شد، لحظات دلهره‎آوری را برای غاصبان سرزمین فلسطین رقم زد.