اتهام زنی مقامات آمریکایی به ایران؛کارشکنی آمریکا در مذاکرات هسته ای ادامه دارد

بین الملل ایران در جهان

نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادعایی بی اساس، ایران را به عدم همکاری مناسب با آژانس متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران را به افزایش همکاری با آژانس دعوت کرد.

لورا کندی نماینده آمریکا در آژانس در آستانه مذاکرات هسته ای در اظهاراتی که ظاهرا با هدف تاثیرگذاری بر روند مذاکرات هسته ای که در وین در جریان است از میزان همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه تحقیقات درباره ساخت بمب اتمی که غرب مدعی آن است ،ابراز نا امیدی کرد.