گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/ 4

مذاکرات دو جانبه و سه جانبه در سطح معاونین برگزار شد

سیاست سیاست خارجی

مذاکرات امروز در سطح کارشناسی و به صورت دو و سه جانبه در سطح معاونین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر،  اﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ، مذاکرات ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻴﻦ و مذاکره ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

بنابراین گزارش، اﻣﺸﺐ و ﻓﺮﺩا ﻣﺬاﻛﺮاﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ حوزه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ مورد چالش اﺩاﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ.

گفتنی است نشست‌ها و مذاکرات در سطح معاونین برگزار شده و به پایان رسیده است و مذاکرات ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻧﻤﺎﺯ برگزار می‌شود.

ریاست تیم مذاکره کننده کارشناسی کشورمان بر عهده حمید بعیدی نژاد است.