فیلم/ حملات علیه مواضع داعش در اطراف عین العرب

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

با وجود اینکه بسیاری از صاحبنظران منطقه‎ای بی‎نتیجه بودن حملات هوایی به مواضع داعش در سوریه و عراق را مورد تاکید قرار داده‎اند، اما این حملات همچنان در برخی مناطق از جمله عین العرب (کوبانی) در شمال سوریه ادامه دارد.

فیلم/ حملات علیه مواضع داعش در اطراف عین العرببا وجود اینکه بسیاری از صاحبنظران منطقه‎ای بی‎نتیجه بودن حملات هوایی به مواضع داعش در سوریه و عراق را مورد تاکید قرار داده‎اند، اما این حملات همچنان در برخی مناطق از جمله عین العرب (کوبانی) در شمال سوریه ادامه دارد.