پایان نوبت عصر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

سیاست مجلس

نوبت عصر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص داشت، پایان یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نوبت عصر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به منظور ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص داشت دقایقی پیش به پایان رسید.

در جریان بررسی این طرح در نوبت عصر، نمایندگان به بررسی جزئیات الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخته و مواد قانونی را به تصویب رساندند.

این جلسه به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اداره شد.