سرلشگر رحیم صفوی در بزرگرداشت شهید تهرانی مقدم؛

شهید تهرانی مقدم، مرد صلح و امنیت منطقه است

سرلشگر رحیم صفوی

در زمان دفاع مقدس در مقابل بحران جنگ شهرها با اقتدار موشکی ایران جلوی آسیب‌پذیری بیشتر ما را گرفت و عملیات مقابله به مثل را در راهبرد دفاعی ایران قرار داد و امنیت شهرها را پس از جنگ و پس از اشغال نظامی افغانستان که آمریکایی‌ها تصوراتی در ذهنشان بود، ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سرلشگر رحیم صفوی در حاشیه مراسم بزرگرداشت شهید تهرانی مقدم طی عصر امروز در دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران گفت: من از اوایل جنگ تا زمان شهادت ارتباط نزدیکی با شهید تهرانی مقدم داشتم ایشان انسانی مومن، خردمند و دانشمند بود که زندگی و اندیشه‌اش را در راه خدمات کشور هزینه کرد.

وی شهید تهرانی مقدم را مرد صلح و امنیت منطقه نامید و افزود: ایشان در زمان دفاع مقدس در مقابل بحران جنگ شهرها با اقتدار موشکی ایران جلوی آسیب‌پذیری بیشتر ما را گرفت و عملیات مقابله به مثل را در راهبرد دفاعی ایران قرار داد و امنیت شهرها را پس از جنگ و پس از اشغال نظامی افغانستان که آمریکایی‌ها تصوراتی در ذهنشان بود ایجاد کرد و اقتدار موشکی ایران به عنوان یک عامل مهم بازدارنده در راستای دفاع و امنیت و صلح کامل در منطقه بکار گرفته شد.

دستیار فرمانده کل قوا با اشاره به خلق وخوی انسانی شهید تهرانی مقدم یادآور شد: ایشان از روحیه جهادی برخوردار بودند و در طول ده سالی که من فرماندهی کل سپاه را برعهده داشتم تفاوتی با زمان جنگشان داشتند و با همان روحیه وخلاقیت عمل می کردند.

سردار صفوی، شهید تهرانی مقدم و شهید چمران را الگوی عملی و رفتاری برای دانشجویان دانست که علم و عمل را باهم در آمیختند.

کد N586516