در جلسه نوبت عصر اتفاق افتاد؛

ممانعت ابوترابی از اعلام اسامی تاخیرکنندگان در جلسه

مجلس,ایلنا,ابوترابی فرد,دهقان

محمد دهقان نیز در واکنش به تاخیر این نمایندگان بنا داشت تا اسامی تاخیر کنندگان را از تریبون هیات رییسه اعلام کند که در نهایت با مخالفت ریاست جلسه این اسامی اعلام نشدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی به سبب تاخیر برخی نمایندگان وارد بررسی طرح الحاق تنشیم بخشی از مقررات مالی دولت شد.

محمد دهقان  نیز در واکنش به تاخیر این نمایندگان بنا داشت تا اسامی تاخیر کنندگان را از تریبون هیات رییسه اعلام کند که در نهایت با مخالفت ریاست جلسه این اسامی اعلام نشدند.

محمد حسن ابوترابی , رییس جلسه نوبت عصر مجلس با توجه به درخواست برخی از نمایندگان برای قرائت نشدن اسامی تاخیرکنندگان جلسه خطاب به محمد دهقان , اعلام کرد: امیدواریم که دیگر با چنین تاخیرهایی رو به رو نشویم  لذا از آقای دهقان نیز تقاضا دارم که اسامی را اعلام نکنند.

به گزارش ایلنا جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی با حضور 168 نماینده آغاز شد که برای ادامه آن نیاز به حضور بیش از دو سوم تعداد کل یعنی 194 نفر نیاز  بود.

کد N586396