سخنگوی هیات رییسه مجلس در گفت و گو با ایلنا تکذیب کرد؛

حکمی مبنی بر صدور سرپرستی رییس جمهور اعلام نشده است

مجلس,ایلنا

نماینده اسدآباد گفت و گوی منتشر شده از خود را مبنی بر صدور سرپرستی رییس جمهور بر وزارت علوم را تکذیب کرد.

نماینده اسدآباد گفت و گوی  منتشر شده از خود را مبنی بر  صدور سرپرستی رییس جمهور  بر وزارت علوم  را تکذیب کرد.

بهروز نعمتی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا درباره سرنوشت وزارت علوم  پس از عدم رای اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی این وزارتخانه صدور حکم  حکومتی  برای سرپرستی رییس جمهور بر وزارت علوم را تکذیب کرد و گفت: در چنین شرایطی که وزارتخانه بدون وزیر بماند و ازطرفدیگر مهلت سه ماهه سرپرستی وزارتخانه به پایان برسد دولت در ضمن معرفی وزیر جدید پیشنهادی مساله را با مقام رهبری مطرح کند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس  در ادامه تاکید کرد هنوز حکمی برای سرپرست جدید وزارتخانه صادر نشده است.

این درحالی است که امروز یکی از خبرگزاریها  تیتری با عنوان  روحانی با حکم حکومتی سرپرست وزارت علوم میشود به نقل از  سخنگوی هیات رییسه مجلس را منتشر کرده بود. 

کد N586305