با حضور 194 نماینده صورت گرفت؛

آغاز نوبت عصر جلسه علنی مجلس

مجلس,مجلس شورای اسلامی,الحاق تنظیم از مقررات مالی دولت

در این جلسه نمایندگان طرح الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی خواهند کرد که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس حضور بیش از دو سوم نمایندگان حداقل 204 نفر الزامی است.

جلسه علنی نوبت عصر مجلس دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی نوبت عصر  مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور 168 تن از نمایندگان آغاز شد.

در این جلسه نمایندگان طرح الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی خواهند کرد که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس حضور بیش از دو سوم نمایندگان حداقل 204 نفر الزامی است.

کد N586304