اعتراض جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی به هیات رئیسه؛

کسی رای مرا برای وزیر علوم اخذ نکرده است

مجلس,جعفرزاده ایمن آبادی

جعفرزاده در حاشیه بررسی طرح الحاق بخشی از مقررات مالی دولت با فریادهایی خطاب به هیات رئیسه اعتراض کرده و مدعی شد کسی رای او برای وزیر علوم را اخذ نکرده و آرا در حال شمارش است.

جعفرزاده ایمن آبادی در حاشیه بررسی طرح الحاق بخشی از مقررات مالی دولت با فریادهایی خطاب به هیات رئیسه اعتراض کرده و مدعی شد کسی رای او برای وزیر علوم را اخذ نکرده و آرا در حال شمارش است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، گفتنی است ابوترابی فرد در پاسخ وی را دعوت به آرامش و درخواست اخذ رای او را داده است.

کد N585650