دانش آشتیانی در مجلس:

حفظ فضای سالم فرهنگی دانشگاه‌ها از برنامه‌هایم است

دولت

اگر بخواهیم برای یك فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای بخش صنعت كار ایجاد كنیم باید حدود 400 میلیون توامن هزینه كنیم وبرای بخش ICT حدود 150 میلیون خرج كنیم ولی با یك دهم این هزینه می‌توان فارغ‌التحصیلان را بكار گیریم اگر آنها در پارك‌های علم و فناوری وارد شوند تولید ثروت به مراتب بیشتر خواهد شد و برای همین رهبری در سند توسعه علمی عنوان می‌كنند باید دانشگاه‌ها تولید ثروت‌شان 50 درصد تشكیل‌ دهند.

گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم تاكید كرد: حفظ فضای سالم فرهنگی دانشگاه‌ها، مشاركت در توسعه اقتصادی و اقتصاد دانش‌بنیان و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی، توسعه ارتباط بین‌المللی دانشگاه‌ها و توجه به علوم انسانی و نقش آنها در توسعه از جمله برنامه‌های من هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی با تشكر از رئیس جمهور بابت حسن اعتمادش به وی گفت: فكر می‌كنم مسئله همه ما ضرورت اهتمام به توسعه علمی كشور است و چون توسعه علمی شرط لازم برای توسعه همه جانبه كشور است، من به این مسئله می‌پردازم.

وی ارتقای كیفیت و نظام تضمین كیفیت و كارامدی نظام آموزشی را از چالش‌های نظام آموزش عالی دانست و ادامه داد: در رابطه با كاربست علم در جامعه باید كارهای زیادی انجام دهیم و در نظام آموزش عالی نگاه منطقه ای حاكم باشد و به فكر منابع منابع مالی دانشگاه‌ها باشیم.

گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم با بیان اینكه كیفی سازی فعالیت‌های آموزش عالی از برنامه‌های من است، اظهار داشت: حفظ فضای سالم فرهنگی دانشگاه‌ها، مشاركت در توسعه اقتصادی و اقتصاد دانش‌بنیان و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی، توسعه ارتباط بین‌المللی دانشگاه‌ها و توجه به علوم انسانی و نقش آنها در توسعه از جمله برنامه‌های من هستند.

دانش آشتیانی با یادآوری اینكه دانشگاه از سه حوزه علم، دانش و جامعه برخوردار است، تصریح كرد: روزهای كنونی این سه حوزه از یكدیگر گسست داشته‌اند. فعالیت‌های علمی باید با رفتارهای دینی پیوند داشته باشند و برنامه‌های دانشگاه‌ها جهت‌گیری‌هایی داشته باشند كه در جامعه كاربرد داشته باشند و لذا بر اساس مدلی كه من بر آن كار كرده‌ایم و در اموزش و پرورش كار كردیم با همكاری شما نمایندگان می‌توانیم دانشگاه‌ها را نقطه‌ای برسانیم كه كه اقتدار علمی موجب اقتدار نظام گردد و تولید ثروت كنند.

وی با بیان اینكه می‌خواهم دانشگاه كارآفرین باشد، خاطرنشان كرد: در انتهای برنامه ششم توسعه، حدود پنج میلیون و نیم دانش‌آموخته دانشگاهی داریم كه وارد بازار كار می‌شوند. با برنامه‌ریزی می‌‌توان از طریق‌ پارك‌های علم و فناوری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را بكار گیریم.

گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم اضافه كرد: اگر بخواهیم برای یك فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای بخش صنعت كار ایجاد كنیم باید حدود 400 میلیون توامن هزینه كنیم وبرای بخش ICT حدود 150 میلیون خرج كنیم ولی با یك دهم این هزینه می‌توان فارغ‌التحصیلان را بكار گیریم اگر آنها در پارك‌های علم و فناوری وارد شوند تولید ثروت به مراتب بیشتر خواهد شد و برای همین رهبری در سند توسعه علمی عنوان می‌كنند باید دانشگاه‌ها تولید ثروت‌شان 50 درصد تشكیل‌ دهند.

کد N585534