ایندیپندنت گزارش داد؛

آوارگی یک میلیون و 800 هزار نفر از زمان سیطره داعش بر مناطقی از عراق

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

یک روزنامه چاپ انگلیس اعلام کرد که از زمان سیطره گروه داعش بر عراق تاکنون یک میلیون و 800 هزار نفر آواره شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس در گزارشی نوشت: ایزدی های نجات یافته از تروریست های داعش در روستای واقع در نزدیکی کوه های سنجار به اقلیم کردستان عراق فرار کرده اند و به 300 هزار ایزدی که از دست داعش فرار کرده اند پیوسته اند.

در این گزارش آمده است: آوارگان ایزدی از طرق کمیساریای عالی امور آوارگان سازمان ملل متحد و برنامه های جهانی غذا و اقلیم کردستان عراق غذا و سرپناه دریافت کرده اند.

در ادامه گزارش گفته شده است: از زمان سیطره داعش بر مناطقی از عراق از 10 ژوئن تا کنون یک میلیون و 800 هزار نفر آواره شده اند. هزینه فراهم کردن غذا برای حدود یک میلیون نفر از آوارگان عراقی حدود 29 میلیون دلار در ماه است.

در پایان گزارش گفته شده است: کمک های مالی سازمان ملل متحد برای آوارگان عراقی رو به اتمام است و اموال اندکی که در اختیار ایزدی های آواره است نیز رو به پایان است.