آماده‌باش گارد ملی آمریکا و اعلام حالت فوق‌العاده در ایالت میسوری

کد N585286