تاکید عبدالله بر لزوم مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان

بین الملل آسیای غربی

رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی کشور افغانستان بر لزوم مبارزه جدی با فساد اداری در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با فساد اداری در این کشور گفت تمام ادارات دولتی باید توصیه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را جدی گرفته و طرح این کمیته برای کاهش فساد عملی کنند.

وی افزود جامعه جهانی نیز توقع دارد تا اصلاحات در ادارات دولتی افغانستان صورت گیرد و ادامه کمک به افغانستان منوط به اصلاحات در ادارات دولتی این کشور است.

عبدالله عبدالله عملی شدن توصیه های اداره مبارزه علیه فساد اداری افغانستان را تضمین کننده ایجاد یک اداره سالم در کشور خواند و گفت تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری در ادارات دولتی صورت گرفته است.

عبدالله عبدالله در حالی بر مبارزه با فساد اداری در کشور تاکید کرده که افغانستان از چند سال گذشته جزو فاسدترین کشورهای دنیا بوده است و فساد اداری در افغانستان یکی از چالش های عمده حکومت وحدت ملی به شمار می رود.