اعلام اسامی ناطقان جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی علوم

مجلس,رای اعتماد فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

آقایان قاسم جعفری و علیرضا زاکانی به عنوان مخالف صحبت خواهند کرد و آقایان محمدباقر شریعتی و سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی به عنوان موافقان وزیر صحبت می کنند. بر اساس اعلام هئیت رئیسه وقت شریعتی و هاشمی نخل ابراهیمی به آقایان علی مطهری و محمدرضا تابش داده خواهد شد.

اسامی ناطقان جلسه رای اعتماد فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ طبق اعلام هیات رئیسه قاسم جعفری و علیرضا زاکانی به عنوان نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی و محمدباقر شریعتی و سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی که بخشی از وقت خود را به محمدرضا تابش و علی مطهری اختصاص داده به عنوان موافقان وزیر پیشنهادی صحبت کنند.

پس از نطق اولیه رئیس جمهور به مدت 1 ساعت بدون بحث در کلیات برنامه ‏ها و ترکیب هیأت ‏وزیران تنها در مورد برنامه‏ ها و صلاحیت وزیر پیشنهادى اقدام خواهد شد.

 

کد N585076